More dates
Thu 14th Dec 2023, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Dec 2023, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Dec 2023, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Jan 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Jan 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Jan 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Jan 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Feb 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Feb 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Feb 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Feb 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Feb 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Mar 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Mar 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Mar 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Mar 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Apr 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Apr 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Apr 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Apr 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd May 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th May 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th May 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd May 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th May 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Jun 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Jun 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Jun 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Jun 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Jul 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Jul 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Jul 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Jul 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Aug 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Aug 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Aug 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Aug 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Aug 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Sep 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Sep 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Sep 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Sep 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Oct 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Oct 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Oct 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Oct 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 31st Oct 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Nov 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Nov 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Nov 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Nov 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Dec 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Dec 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Dec 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Dec 2024, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Jan 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Jan 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Jan 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Jan 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Jan 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Feb 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Feb 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Feb 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Feb 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Mar 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Mar 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Mar 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Mar 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Apr 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Apr 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Apr 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Apr 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st May 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th May 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th May 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd May 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th May 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Jun 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Jun 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Jun 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Jun 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Jul 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Jul 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Jul 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Jul 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 31st Jul 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Aug 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Aug 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Aug 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Aug 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Sep 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Sep 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Sep 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Sep 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Oct 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Oct 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Oct 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Oct 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Oct 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Nov 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Nov 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Nov 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Nov 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Dec 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Dec 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Dec 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Dec 2025, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Jan 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Jan 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Jan 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Jan 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Jan 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Feb 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Feb 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Feb 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Feb 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Mar 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Mar 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Mar 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Mar 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Apr 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Apr 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Apr 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Apr 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Apr 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th May 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th May 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st May 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th May 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Jun 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Jun 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Jun 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Jun 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Jul 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Jul 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Jul 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Jul 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Jul 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Aug 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Aug 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Aug 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Aug 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Sep 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Sep 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Sep 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Sep 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Oct 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Oct 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Oct 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Oct 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Oct 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Nov 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Nov 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Nov 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Nov 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Dec 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Dec 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Dec 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Dec 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 31st Dec 2026, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Jan 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Jan 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Jan 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Jan 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Feb 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Feb 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Feb 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Feb 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Mar 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Mar 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Mar 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Mar 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Apr 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Apr 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Apr 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Apr 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Apr 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th May 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th May 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th May 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th May 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Jun 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Jun 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Jun 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Jun 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Jul 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Jul 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Jul 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Jul 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Jul 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Aug 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Aug 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Aug 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Aug 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Sep 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Sep 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Sep 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Sep 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Sep 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Oct 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Oct 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Oct 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Oct 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Nov 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Nov 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Nov 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Nov 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Dec 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Dec 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Dec 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Dec 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Dec 2027, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Jan 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Jan 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Jan 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Jan 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Feb 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Feb 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Feb 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Feb 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Mar 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Mar 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Mar 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Mar 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Mar 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Apr 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Apr 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Apr 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Apr 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th May 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th May 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th May 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th May 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Jun 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Jun 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Jun 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Jun 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Jun 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 6th Jul 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 13th Jul 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 20th Jul 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 27th Jul 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 3rd Aug 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 10th Aug 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 17th Aug 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 24th Aug 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 31st Aug 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Sep 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Sep 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Sep 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Sep 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Oct 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Oct 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Oct 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 26th Oct 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 2nd Nov 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 9th Nov 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 16th Nov 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 23rd Nov 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 30th Nov 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 7th Dec 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 14th Dec 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 21st Dec 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 28th Dec 2028, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 4th Jan 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 11th Jan 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 18th Jan 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 25th Jan 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Feb 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Feb 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Feb 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Feb 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 1st Mar 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 8th Mar 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 15th Mar 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 22nd Mar 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 29th Mar 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 5th Apr 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 12th Apr 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AESTThu 19th Apr 2029, 6:00 pm - 9:00 pm AEST

Data Talks! Gold Coast

Event description

This event is targeted at the Brazilian Community in SEQLD and FNNSW and is held in Brazilian Portuguese. If you speak or understand our language, you’re more than welcome to attend!

Olá pessoal,

Sabemos o quanto é difícil se colocar no mercado de trabalho, seja porque estamos parados a muito tempo, mudando de área ou começando a nossa vida profissional.

Muitas das vezes nos sentimos perdidos e desconfortáveis. Conhecemos esse sentimentos, pois já passamos por isso e sabemos o quão desagradável e frustrante isso pode ser. Por isso decidimos fazer algo para ajudar.

Nesse espírito nasceu o Data Talks!

São encontros onde abordamos os seguintes assuntos:

- Esclarecimentos sobre a área de Data e possíveis caminhos para começar;

- Dicas de como preparar seu LinkedIn e como formatar seu Resume para se destacar nas vagas que deseja;

- Direcionamento de serviços de orientação individual e simulação de entrevistas técnicas;

- Sessões para capacitação técnica.

Venha conhecer mais sobre a área de Data e as tecnologias mais utilizadas. Temas variados a cada encontro, cobrindo a área de Data como um todo. Convidados trarão conhecimentos específicos de mercado e tecnologias, Profissionais já posicionados no mercado australiano irão dividir conosco suas trajetórias e como chegaram aonde estão  e falar sobre as lições aprendidas e dicas.

Traga suas dúvidas e vamos debater e resolver em conjunto!

Todas as quintas às 18hs no TAFE Queensland Ronina Campus (94 Laver Drive, Robina QLD 4226) - O número da sala estará no ticket (pode sofrer alterações a cada semana).

 Do lado da estaçao de trem de Robina, que tem estacionamento gratuito também.


Powered by

The humane choice for tickets Humanitix donates 100% of profits from booking fees to children’s charities
Refund policy

Por favor, solicite refund caso não possa comparecer ao evento para liberar a vaga para outras pessoas.