More dates

Let's connect 2

This event has passed Get tickets

Event description

Năm 2023 đang dần khép lại, nhóm Waikato Vietnamese Friendship Trust hẹn gặp cộng đồng tại buổi potluck gathering để kết nối và trao đổi thông tin, kinh nghiệm cuộc sống tại Hamilton.

Xin mời các gia đình đăng ký trước ngày 01/12/2023 để Ban tổ chức biết được số lượng người tham gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chị Sửu Lâm.


Powered by

Tickets for good, not greed Humanitix donates 100% of profits from booking fees to charity
Refund policy

No refund policy specified.