More dates
Fri 2nd Jun 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 2nd Jun 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 2nd Jun 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 2nd Jun 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 2nd Jun 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 2nd Jun 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 9th Jun 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 9th Jun 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 9th Jun 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 9th Jun 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 9th Jun 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 9th Jun 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 16th Jun 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 16th Jun 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 16th Jun 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 16th Jun 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 16th Jun 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 16th Jun 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 23rd Jun 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 23rd Jun 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 23rd Jun 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 23rd Jun 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 23rd Jun 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 23rd Jun 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 30th Jun 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 30th Jun 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 30th Jun 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 30th Jun 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 30th Jun 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 30th Jun 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 7th Jul 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 7th Jul 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 7th Jul 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 7th Jul 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 7th Jul 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 7th Jul 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 14th Jul 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 14th Jul 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 14th Jul 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 14th Jul 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 14th Jul 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 14th Jul 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 21st Jul 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 21st Jul 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 21st Jul 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 21st Jul 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 21st Jul 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 21st Jul 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 28th Jul 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 28th Jul 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 28th Jul 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 28th Jul 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 28th Jul 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 28th Jul 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 4th Aug 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 4th Aug 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 4th Aug 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 4th Aug 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 4th Aug 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 4th Aug 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 11th Aug 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 11th Aug 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 11th Aug 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 11th Aug 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 11th Aug 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 11th Aug 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 18th Aug 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 18th Aug 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 18th Aug 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 18th Aug 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 18th Aug 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 18th Aug 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 25th Aug 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 25th Aug 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 25th Aug 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 25th Aug 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 25th Aug 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 25th Aug 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 1st Sep 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 1st Sep 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 1st Sep 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 1st Sep 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 1st Sep 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 1st Sep 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 8th Sep 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 8th Sep 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 8th Sep 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 8th Sep 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 8th Sep 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 8th Sep 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 15th Sep 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 15th Sep 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 15th Sep 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 15th Sep 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 15th Sep 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 15th Sep 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 22nd Sep 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 22nd Sep 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 22nd Sep 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 22nd Sep 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 22nd Sep 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 22nd Sep 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 29th Sep 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 29th Sep 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 29th Sep 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 29th Sep 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 29th Sep 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 29th Sep 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 6th Oct 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 6th Oct 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 6th Oct 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 6th Oct 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 6th Oct 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 6th Oct 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 13th Oct 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 13th Oct 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 13th Oct 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 13th Oct 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 13th Oct 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 13th Oct 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 20th Oct 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 20th Oct 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 20th Oct 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 20th Oct 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 20th Oct 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 20th Oct 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 27th Oct 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 27th Oct 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 27th Oct 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 27th Oct 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 27th Oct 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 27th Oct 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 3rd Nov 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 3rd Nov 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 3rd Nov 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 3rd Nov 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 3rd Nov 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 3rd Nov 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 10th Nov 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 10th Nov 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 10th Nov 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 10th Nov 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 10th Nov 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 10th Nov 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 17th Nov 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 17th Nov 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 17th Nov 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 17th Nov 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 17th Nov 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 17th Nov 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 24th Nov 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 24th Nov 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 24th Nov 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 24th Nov 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 24th Nov 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 24th Nov 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 1st Dec 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 1st Dec 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 1st Dec 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 1st Dec 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 1st Dec 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 1st Dec 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 8th Dec 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 8th Dec 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 8th Dec 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 8th Dec 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 8th Dec 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 8th Dec 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 15th Dec 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 15th Dec 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 15th Dec 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 15th Dec 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 15th Dec 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 15th Dec 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 22nd Dec 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 22nd Dec 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 22nd Dec 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 22nd Dec 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 22nd Dec 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 22nd Dec 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 29th Dec 2023, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 29th Dec 2023, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 29th Dec 2023, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 29th Dec 2023, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 29th Dec 2023, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 29th Dec 2023, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 5th Jan 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 5th Jan 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 5th Jan 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 5th Jan 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 5th Jan 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 5th Jan 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 12th Jan 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 12th Jan 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 12th Jan 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 12th Jan 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 12th Jan 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 12th Jan 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 19th Jan 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 19th Jan 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 19th Jan 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 19th Jan 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 19th Jan 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 19th Jan 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 26th Jan 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 26th Jan 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 26th Jan 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 26th Jan 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 26th Jan 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 26th Jan 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 2nd Feb 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 2nd Feb 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 2nd Feb 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 2nd Feb 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 2nd Feb 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 2nd Feb 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 9th Feb 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 9th Feb 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 9th Feb 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 9th Feb 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 9th Feb 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 9th Feb 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 16th Feb 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 16th Feb 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 16th Feb 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 16th Feb 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 16th Feb 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 16th Feb 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 23rd Feb 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 23rd Feb 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 23rd Feb 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 23rd Feb 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 23rd Feb 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 23rd Feb 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 1st Mar 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 1st Mar 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 1st Mar 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 1st Mar 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 1st Mar 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 1st Mar 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 8th Mar 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 8th Mar 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 8th Mar 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 8th Mar 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 8th Mar 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 8th Mar 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 15th Mar 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 15th Mar 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 15th Mar 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 15th Mar 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 15th Mar 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 15th Mar 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AESTFri 22nd Mar 2024, 8:30 am - 9:45 am AESTFri 22nd Mar 2024, 10:00 am - 11:15 am AESTFri 22nd Mar 2024, 11:30 am - 12:45 pm AESTFri 22nd Mar 2024, 1:30 pm - 2:45 pm AESTFri 22nd Mar 2024, 3:00 pm - 4:15 pm AESTFri 22nd Mar 2024, 4:30 pm - 5:45 pm AEST

Reiki 1:1 Treatment with Jayde

Price $100 – $275 AUD + BF Get tickets

Event descriptionEnter into a journey through the levels of your consciousness. 

Give yourself permission to receive as you surrender into complete relaxation.

A feeling of a meditation being applied to you is often the sensation as Jayde uses the power of touch to move through the etheric layers of your energy body. 

Reiki energy - also known as life force will be moved through the energy channels and chakra centres releasing tensions, blockages and limitations that you may have been carrying within your bio-feild for years. 

With these limitations moved through your body will have an opportunity to reset its natural ability to come into balance and a deep healing can begin.


Experiences of transcendence are often reported as well as deep insights into personal truths and wider understanding of your part within the whole. 

Reiki is love, Love is wholeness,

Wholeness is balance,

Balance is well being,

Well being is freedom from disease.

– Dr. Mikao UsuiPowered by

The humane choice for tickets Humanitix donates 100% of profits from booking fees to children’s charitiesRefund policy

Refunds are available up to 1 day prior to the event